Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

KITTY,s.r.o.
Šulekova 59
94051 Nové Zámky
IČO: 36 561 258
DIČ: 2021837576
IČDPH : SK 2021837576
Zápis : Okresný Súd Nitra oddiel SRO č. 14900/N
Email: kitty.protein@gmail.com
Telefón: 0905 74 40 30

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ..............    
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............    
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............    
— Dátum ..............    
(*) Nehodiace sa prečiarknite.
Vaša IP adresa je: 3.226.72.194
Copyright © 2024 gainer.sk. Powered by Zen Cart